Colofon
Concept, ontwerp en redactie: Marije ten Brink (Brinka, www.brinka.nl), Kathrin Hero (www.kathrinhero.nl)
Technische implementatie: Ron Gerrits (inovia, www.inovia.nl)
Tot Zover Jij & Ik is tot stand gekomen dankzij de steun van de Mondriaan Stichting (www.mondriaanfoundation.nl).

Mondriaan Stichting


Het monument Tot Zover Jij & Ik gaat over de relatie tussen gestorvenen (Jij) en nabestaanden (Ik). Bezoekers voegen foto’s en teksten toe en maken met elkaar een dynamisch monument, dat de persoonlijke herinnering aan Jou levend houdt.

Digitaal én tastbaar monument
De 200 meest recent geplaatste foto’s uit het digitale monument krijgen een plek in een speciale expositie in Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover. Bezoekers zijn uitgenodigd om tussen de foto’s door te lopen en zich te omringen met herinneringen. Het voortdurend groeiende digitale monument bewaart alle herinneringen, terwijl het fysieke monument in het museum zich telkens vernieuwt door het toevoegen en weghalen van foto’s.
Lees verder: Jij & Ik in het museum »

Tot Zover Jij & Ik is een initiatief van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam.
www.totzover.nl »

Disclaimer
Stichting Nederlands Uitvaartmuseum is eigenaar van deze website. Op de teksten en foto‘s rusten auteursrechten, ook van derden. De herinneringen en foto’s in dit digitale monument mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Nederlands Uitvaartmuseum.

Museum Tot Zover behoudt zich het recht voor om foto’s en/of herinneringen zonder opgave van reden definitief uit het digitale monument te verwijderen. Om ruimte te bieden aan speciale, kortlopende projecten is het mogelijk dat uw foto tijdelijk niet wordt getoond in de expositie in Museum Tot Zover.

Aansprakelijkheid
De makers van dit digitale monument Tot Zover Jij & Ik besteden grote zorg aan (het beheren van) de inhoud van deze website. Voor de juistheid van de getoonde gegevens kunnen evenwel noch het museum noch de makers van de site aansprakelijk worden gesteld. Is er een herinnering of foto in het monument geplaatst die volgens u kwetsend of onjuist is? Stuur ons dan een e-mail. Wij bekijken uw klacht zorgvuldig en zullen indien nodig overgaan tot verwijderen of aanpassen van de inhoud.
jijenik@totzover.nl

Voor schade als gevolg van het gebruik van Tot Zover Jij & Ik zijn het museum noch de makers evenmin aansprakelijk.

Privacy
Museum Tot Zover verzamelt de gegevens die gebruikers van deze website verstrekken. Alle gegevens worden door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld.
Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden. Derden hebben geen toegang tot de bestanden waarin de gegevens van gebruikers zijn opgeslagen.