Privacy

Museum Tot Zover verzamelt de gegevens die gebruikers van deze website verstrekken. Alle gegevens worden door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld.
Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden. Derden hebben geen toegang tot de bestanden waarin de gegevens van gebruikers zijn opgeslagen.